shopup.com

articleศึกษาดูงานภาคธุรกิจและการค้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ศึกษาดูงานภาคธุรกิจและการค้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


ตัวแทนฯ บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานภาคธุรกิจ และการลงทุน ณ กรุงย่างกุ้ง แห่ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2560  โดย บริษัทฯได้ผ่านพิจารณาการคัดเลือกไปพัฒนาช่องทางตลาดที่ประเทศพม่า จากการเข้าร่วมโครงการสร้างนักค้ามืออาชีพ  ซึ่งการได้รับคัดเลือกทางโครงการก็ได้พิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมอบรม การทำBusiness Model ความพร้อมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ  รวมไปถึงการตอบสัมภาษณ์ เป็นต้น และทางบริษัทฯก็สามารถสอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกทั้งหมดได้

โดยการเดินทางครั้งนี้ เราได้ ศึกษาเยี่ยมชมแนวทางการค้าการลงทุนและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

พบเอกอัครราชทูตและทูตพาณิชย์ของไทย

พบปะพูดคุยกับสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมาร์ (TBAM)

พบปะกับสมาคมในเครือข่ายหอการค้า เมียนมาร์

จึงถือเป็นโอกาสดี ที่ทางบริษัทฯได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานสากล สู่ประเทศที่เป็นครอบครัวเดียวกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  

เรายังได้รับเกียรติจาก Dr. MAUNG MAUNG LAY (Vice President Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry) หรือรองประธาน แห่งหอการค้าเมียนมาร์  ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ เซรั่มปลูกคิ้ว ซึ่งถือเป็นเกียรติ กับผู้แทนของบริษัทเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้โอกาสเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้

 

 

นอกจากนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสนำเสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับภาคธุรกิจ เช่นห้างสรรพสินค้า หรือTrader ณ กรุงย่างกุ้ง ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ไทยอีกด้วย ซึ่งผลตอบรับเป็นไปในแนวทางที่ดี ในอนาคตเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล จะต้องขยายไปสู่ตลาดประเทศเมียนมาร์อย่างแน่นอน

 

เราเชื่อว่าหากเราได้ส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับประเทศที่เป็นเสมือนครอบครัวของเรา เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างนานเท่านาน

เช่นเดียวกันกับที่เราได้มอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเรา 

 

 

ด้วยความเคารพ

ภคนัท เปรมชนะวงค์

28 กุมภาพันธ์ 2017

ผู้ชม 806 ครั้ง

Engine by shopup.com